Twoje położenie: ustalam... ustal lokalizację | wprowadź adres
Adoracja Najświętszego Sakr...: Bazylika Najświętsz... Oglądaj teraz

Modlitwa do św. Rity

Modlitwa do św. Rity

Modlitwa do świętej Rity kierowana jest, gdy wszystko zawodzi. To patronka spraw beznadziejnych, ciesząca się niezwykłą popularnością i szacunkiem wiernych.


Kim była św. Rita?


Święta Rita tak naprawdę znana była jako Ryta z Cascii. Jej świeckie imię, była bowiem zakonnicą, augustianką, brzmiało Margherita Mancini z domu Lotti (Rita to zdrobnienie od Margherita). Żyła na przełomie XIV/XV wieku. Urodziła się jako jedynaczka w stosunkowo ubogiej rodzinie z Roccaporena. Podobno już w dzieciństwie odkryła powołanie zakonne, ale w wieku 14 lat wydano ją za mąż, za człowieka o trudnym charakterze, brutalnego. Paulo Mancini zmienił się na lepsze pod wpływem żony, Margherita urodziła mu 2 synów. Po śmierci męża (został zamordowany, wybaczyła sprawcom) i synów (zabrała ich zaraza) wstąpiła w końcu do klasztoru – znalazła się w nim według legendy w niezwykły sposób, przeniesiona tam nocą przez Jana Chrzciciela i św. Augustyna.


Była stygmatyczką, miała także wizje Jezusa, z którym rozmawiała i który wyjawił jej datę jej śmierci. Po śmierci przy jej ciele dochodziło do wielu spektakularnych uzdrowień i nawróceń, zaczęto pielgrzymować do jej grobu (ze szklanego sarkofagu z jej ciałem wydzielał się słodkawy zapach, a samo ciało podobno przybierało różne pozycje). W 1628 roku papież Urban VIII zatwierdził kult Rity (Ryty), a w 1900 została kanonizowana przez Leona XIII. W Polsce jest wiele sanktuariów i miejsc kultu św. Rity, przykładem Nowy Sącz, Galew, Ligota Mała, Turów, Gdynia-Orłowo.


W kościele katolickim św. Rita jest patronką spraw trudnych i beznadziejnych (podobną rolę odgrywa Juda Tadeusz), a także matek i kobiet we wszystkich stanach. Dlaczego właśnie spraw beznadziejnych? Wytłumaczeń jest kilka – za życia nieznana po śmierci stała się przedmiotem kultu, kościół z jej trumną spłonął, a trumna pozostała nienaruszona, ponadto aby zostać przyjętą do klasztoru musiała spełnić niemożliwy teoretycznie warunek związany


Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić ją). I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.


Modlitwa do św. Rity - kiedy się ją odmawia?


Do św. Rity modlimy się w sprawach beznadziejnych, niemożliwych, gdy inne sposoby zawiodły. Oprócz tego często trwają nabożeństwa do św. Rity np. w trzeci czwartek miesiąca, każdego 22-ego danego miesiąca. Wydano również modlitewnik do św. Rity z modlitwami na każdy dzień roku.


Modlitwy do św. Rity - zbiór różnych modlitw


Jest wiele różnych modlitw do św. Rity. Większość ma charakter błagalny, jest w konkretnej intencji (przykładowo w intencji czyjegoś nawrócenia), lub też bardziej ogólnej, na przykład modlitwa do świętej Rity o zdrowie, są jednak i modlitwy dziękczynne, kiedy to jej łaska już zadziałała i chcemy jej podziękować. Odmawiana jest także za nią nowenna.


Nowenna do św. Rity


Dzień pierwszy


Święta Rito, pobożne i miłe dziecko Pana, już jako młoda dziewczyna wsławiłaś się swą uczynnością, czystością serca i oddaniem twoim rodzicom. Wyproś wiele łask dla dzieci, dla ludzi młodych i dla całych rodzin. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych, i proszę Cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę... Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu... Święta Rito, módl się za nami!


Dzień drugi


Święta Rito, przepełniona łagodnością i miłością, zawsze potrafiłaś opiekować się biednymi i iść z pomocą chorym. Rozdawałaś chleb, roztaczałaś opiekę nad potrzebującymi, dzieliłaś się swą szlachetnością. Pomóż nam stać się dobrymi i uczynnymi wobec tych, którzy cierpią i potrzebują. Święta Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę... Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu... Święta Rito, módl się za nami!


Dzień trzeci


Święta Rito, Ty, która wiele wycierpiałaś od brutalnego i gwałtownego małżonka, potrafiłaś jednak pozostać mu wierna, świecąc mu przykładem cierpliwości i łagodności. Twoją modlitwą sprawiłaś jego nawrócenie, jego poprawę, za twoją przyczyną stał się dobrym małżonkiem i przykładnym ojcem. Święta Rito, strzeż wszystkie rodziny. Wyproś małżonkom siłę i odwagę, aby potrafili żyć razem w pokoju, w miłości i w wierności. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj mi również łaskę... Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu... Święta Rito, módl się za nami!


Dzień czwarty


Święta Rito, Ty, która swoją opieką, cierpliwością, ale i stanowczością dawałaś swym synom dobry przykład na co dzień, pomóż i podtrzymuj rodziców w tej trudnej i ważnej rzeczy, jaką jest wychowanie dzieci. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę... Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu... Święta Rito, módl się za nami!


Dzień piąty


Święta Rito, która przeżyłaś ból po śmierci Twojego małżonka i Twoich dwóch synów, Ty, która poznałaś czym jest osamotnienie i pusty dom. Ty, która całkowicie poświęciłaś się modlitwie, opiece nad chorymi i biednymi. Módl się za tych, którzy ciężko doświadczają śmierci drogiej osoby, módl się za tych, którzy nagle zostają sami po stracie bliskich... Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę... Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu... Święta Rito, módl się za nami!


Dzień szósty


Święta Rito, pochyl się nad tymi, którzy cię wzywają, nie wiedząc, dokąd pójść, którzy są zmęczeni, zniechęceni, popadający w rozpacz. Wysłuchaj ich modlitw, użyj ich cierpieniom, wytrzyj ich łzy. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę... Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu... Święta Rito, módl się za nami!


Dzień siódmy


Święta Rito, zawsze i we wszystkich okolicznościach Twojego życia byłaś przykładem do naśladowania, przykładem pobożności i pokory, przykładem cierpliwości i dobroci. Pomóż nam być zawsze pokornymi wobec Boga, a uczynnymi wobec bliźniego. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę... Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu... Święta Rito, módl się za nami!


Dzień ósmy


Święta Rito, ożywiona wielka miłością do Chrystusa ukrzyżowanego i pragnąca ofiarować swe cierpienia do zbawienia dusz, doznałaś szczególnej łaski w dniu, gdy twoje czoło zostało okaleczone cierniem Chrystusowej korony... Wyproś nam łaskę głębszego zrozumienia tej wysokiej ceny, jaką jest krew wylana przez Jezusa Chrystusa, jaką jest ogrom Jego miłości i ofiara, jaką uczynił dla odkupienia naszych grzechów. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę... Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu... Święta Rito, módl się za nami!


Dzień dziewiąty


Święta Rito, Ty, która rozmyślałaś nad słowami Jezusa, ty, która żywiłaś się Ewangelią, zaufałaś całkowicie boskiej Opatrzności. Kochałaś Boga i bliźniego. Wyproś dla nas wiarę żywą, silną nadzieję i stale rosnącą dobroć. Święta Rito, Patronko spraw beznadziejnych, spraw niemożliwych, ufam w Twoje potężne wstawiennictwo u Pana. Wyproś mi u Boga niezawodną nadzieję i zaufanie, a także płomienne pragnienie dóbr wieczystych i proszę Cię nieustannie, wybłagaj dla mnie łaskę... Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (3x), Chwała Ojcu... Święta Rito, módl się za nami!


Codzienna modlitwa do św. Rity – tekst


Św. Rito, która w życiowych trudnościach pokazywałaś, jak kierować się dobrem i miłością, proszę, abyś pomagała mi dobrze przejść przez życie doczesne i wspierała w tych wszystkich trudach z którymi się zmagam. Twą cierpliwą miłość i poświęcenie Bóg nagrodził wieloma darami, więc ośmielam się prosić Ciebie, abyś wstawiała się za mną przed Bożym majestatem w niebie i wypraszała mi łaskę dobrego przeżycia i rozwiązania moich trudności, abym przez nie przybliżał(a) się do Boga, a nie oddalał(a). Wzmocnij moją wytrwałość, abym czerpiąc przykład z Twojego życia, potrafił(a) nieustannie kierować się dobrem, gdy już tracę siłę i nadzieję. Wzmocnij moją wiarę, nadzieję i miłość, abym we właściwym świetle widział(a) to wszystko co mnie spotyka, a przez wierność Bogu potrafił(a) przygotować się na życie wieczne w niebie, razem z Bogiem, Tobą i wszystkimi świętymi. Amen.


Modlitwa do św. Rity gdy wszystko zawodzi – tekst


Święta Rito, patronko spraw niemożliwych i beznadziejnych, zwracam się do Ciebie w chwili mojego głębokiego smutku i rozpaczy. Kiedy wszystko wokół wydaje się zawodzić i nie widzę drogi naprzód, proszę o Twoje potężne wstawiennictwo.


W intencji nadziei i wsparcia:

• Święta Rito, wlej we mnie nadzieję, która nie zna rozpaczy, i siłę, aby przetrwać te ciężkie chwile.

• Proszę Cię, abyś była moim światłem w tunelu i prowadziła mnie przez ciemność moich obecnych

trudności.


W intencji pomocy i rozwiązania problemów:

• Oręduj za mną u naszego Pana, aby w Jego miłosierdziu ujrzał moją potrzebę i zesłał mi pomoc oraz rozwiązania, których tak bardzo szukam.

• Niech Twoje współczucie towarzyszy mi w moich zmaganiach, a Twoja mądrość niech inspiruje moje decyzje.


W intencji pokoju serca:

• Proszę Cię, Święta Rito, o pokój serca, cierpliwość w oczekiwaniu na Boże działanie i akceptację Jego woli, nawet jeśli różni się od moich pragnień.


W intencji wiary i zaufania:

• Umocnij moją wiarę, aby nie została zachwiana przez przeciwności, i naucz mnie zaufania, że Bóg działa we wszystkim dla naszego dobra.


Święta Rito, Ty, która w swoim życiu cierpiałaś i doświadczałaś wielu prób, ale nigdy nie traciłaś zaufania do Pana, bądź moją przewodniczką i orędowniczką w tych trudnych czasach. Przynieś mi ulgę, pocieszenie i niech Twoja modlitwa przyniesie mi niezbędne łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa do św. Rity za dzieci – tekst


1) Panie Boże! Dziękuję Ci za ten cudowny dar bycia matką. Dziękuję Ci za cudowny owoc miłości, jakim są nasze dzieci. Za wstawiennictwem św. Rity, która tak dobrze znała trudy macierzyństwa, proszę, abym umiała wychować moje dzieci zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa. Błagam, uchroń je od wszystkiego, co złe, zachowaj w zdrowiu i szczęściu, nie pozwól, by oddaliły się od Ciebie. Strzeż ich życia. Naucz pokonywać trudności i przeciwstawiać się złemu.


Niepokalana Dziewico, przez miłość św. Rity, czuwaj przy moich dzieciach. Otaczaj je macierzyńską opieką i troską, zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy nie mogę być przy moich dzieciach lub gdy brakuje mi siły - sama jestem słaba i nie ze wszystkim potrafię sobie poradzić. W dzisiejszym świecie na dzieci czyha tyle niebezpieczeństw. Wiem, że ciąży na mnie olbrzymia odpowiedzialność. Ufam jednak, że za wstawiennictwem św. Rity oraz Twoim, Najlepsza Matko, będę się stawać coraz lepszym rodzicem. Matko Boża, przez miłość do Twego Syna, Jezusa Chrystusa, błagam, wspieraj nas matki i wszystkich rodziców, abyśmy umieli być dobrym przykładem dla naszych dzieci, podtrzymuj w nas ducha wiary, abyśmy potrafili codziennie przekazywać im prawdę i wychować je zgodnie z wolą Najwyższego, tak abyśmy wszyscy osiągnęli Królestwo Boże. Amen.


2) Św. Rito, która wiesz czym jest macierzyństwo i której tak bardzo zależało na dobru swoich dzieci. Proszę Cię, wstawiaj się za moimi dziećmi u Boga w niebie. Wypraszaj im łaski potrzebne do dobrego życia, nawrócenia i odkrycia najgłębszego sensu dla którego Bóg ich stworzył. Niech Twe wstawiennictwo przed Bożym majestatem wyjedna im mądrość do podejmowania właściwych decyzji i odwagę w ich realizacji, niech chroni ich przed złem i bezpiecznie doprowadzi do nieba. Amen.


Modlitwa do św. Rity w sprawach beznadziejnych – tekst


O, potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego odczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.


O, droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi). Nie pozwól mi odejść od Ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej? Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa.


O, Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, święta Rita.


O, tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna. A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.


Inne modlitwy do św. Rity - teksty


Pod ciężarem bólu uciekam się do ciebie, św. Rito, ufny w to, że zostanę wysłuchany.

Uwolnij, bardzo cię proszę, moje biedne serce od zmartwień, które mi ciążą i przywróć spokój mojemu duchowi, pełnemu trosk.

Ty, która zostałaś wybrana przez Boga jako orędowniczka w przypadkach najbardziej beznadziejnych, wyproś dla mnie łaskę, o którą gorąco cię proszę.

(wspomnij intencję, w jakiej się modlisz)

Jeśli przeszkodą do wypełnienia moich pragnień są moje winy, wyproś dla mnie u Boga łaskę nawrócenia i przebaczenia poprzez szczerą spowiedź.

Nie dozwól, abym dłużej wylewał łzy goryczy. O święta ciernia i róży, nagrodź nadzieję pokładaną w tobie, a ja ci obiecuję, że gdziekolwiek się znajdę będę głosił twoje wielkie zmiłowanie wobec zatroskanych dusz.

Oblubienico Ukrzyżowanego Chrystusa pomóż mi dobrze żyć i dobrze umrzeć.

Amen.

______________________________________________________


Święta Rito z Cascia, wzorze żon, matek i zakonnic, uciekam się do twego wstawiennictwa w najtrudniejszych chwilach mego życia. Ty wiesz, jak często jestem doświadczany smutkiem, gdyż nie umiem znaleźć drogi wyjścia z wielu bolesnych sytuacji. Wyproś dla mnie u Pana łaskę, której potrzebuję, a przede wszystkim pełne zaufanie Bogu i wewnętrzny pokój. Spraw, abym mógł naśladować twoją słodką łagodność, twoją siłę w doświadczeniach i heroiczne miłosierdzie. Spraw, aby moje cierpienia mogły wspomóc wszystkich moich bliskich i aby wszyscy mogli być zbawieni. Amen.


Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Modlitewnik

Zobacz więcej

Informator

Na czym polega nowenna? Na czym polega nowenna?
Nowenna (łac. novem – dziewięć) to w liturgii Kościoła katolickiego nabożeństwo, które odprawia się tradycyjnie przez dziewięć kolejnych dni przed większym świętem bądź uroczystością, np. Święto Miłosierdzia Bożego poprzedza nowenna do Miłosierdzi...
Czy kościół uznaje teorię ewolucji? Czy kościół uznaje teorię ewolucji?
Papież Jan Paweł II w przesłaniu „Magisterium Kościoła wobec ewolucji”, skierowanym do członków Papieskiej Akademii Nauk, w 1996 r. stwierdził wprost, że „teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą” oraz „zbieżność wyników niezależnych ba...
Apel Jasnogórski online Apel Jasnogórski online
Codziennie o godzinie 21:00 na Jasnej Górze rozbrzmiewają dzwony, wzywające do wieczornej modlitwy w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Apel Jasnogórski to modlitwa skierowana do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła, kt...
Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?
Koronka Miłosierdzia Bożego to modlitwa, którą Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie Kowalskiej w prywatnym objawieniu 13-14 września 1935 r. Można ją odmawiać w każdym czasie, chociaż zwyczajowo czyni się to o godzinie 15:00 (jest to godzina, w ...
Warunki chrztu dziecka Warunki chrztu dziecka
Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do nieg...
Jak zamówić Mszę świętą? Jak napisać intencję mszalną? Treść, przykłady Jak zamówić Mszę świętą? Jak napisać intencję mszalną? Treść, przykłady
W Kościele katolickim praktykuje się nie tylko odmawianie pojedynczej modlitwy, ale również celebrowanie całej mszy świętej w wybranej przez wiernego intencji. Owo składanie prośby o ofiarowanie Eucharystii za kogoś/za coś nazywane jest potocznie ...
Zobacz więcej

Komentarze:

Wpisz wynik: 9-1 =
Nikt jeszcze nie skomentował,
bądź pierwszy!