Twoje położenie: ustalam... ustal lokalizację | wprowadź adres
Msza Święta na żywo - online: Jasna Góra - Kaplic... Oglądaj teraz

Litania do św. Charbela (Szarbela)

Litania do św. Charbela (Szarbela)

Litania do św. Charbela (Szarbela) to piękna i poruszająca modlitwa. Zobacz, kim był Święty Charbel, przeczytaj tekst litanii oraz zobacz, jakie inne modlitwy do świętego Szarbela są popularne wśród katolików.


Kim był św. Charbel (Szarbel)?


Św. Charbel (w polskim zapisie znany również jako św. Szarbel), urodził się 8 maja 1828 roku w dzisiejszym Libanie, wówczas leżącym na terenie Imperium Osmańskiego. Nazywał się Youssef Antoun Makhlouf, zwano go także Charbelem Makhloufem, a do historii przeszedł jako „Cudowny Mnich Libanu”, który zasłynął z niezwykłych zdolności godzenia z sobą ludzi różnych wyznań, a także ze względu na łaski otrzymane później za jego wstawiennictwem. Święty Charbel (Szarbel) zmarł 24 grudnia 1898 roku, a został kanonizowany w 1977 roku przez papieża Pawła VI.


Św. Charbel (Szarbel) wychował się w stosunkowo ubogiej, ale pobożnej rodzinie – dwóch jego wujów wiodło pustelnicze życie blisko Boga. Od najmłodszych lat wypasając krowy całe dnie spędzał na modlitwach w pobliskiej grocie, w której umieścił obraz Najświętszej Marii Panny. Potem został mnichem maronickim i przyjął imię Charbel (Szarbel) na cześć męczennika z Antiochii z II wieku. Był ascetą, potem także pustelnikiem – 23 ostatnie lata życia spędził w samotności. Podobno już podczas pogrzebu św. Charbela ustała śnieżyca, która wcześniej szalała w Saint Maron. W latach 50. XX wieku ekshumowano i zbadano jego ciało, które wciąż wyglądało na nienaruszone. Św. Charbel (Szarbel) zasłynął z wielu cudownych uzdrowień (zanotowano ich ponad 6 tysięcy, co dziesiąte nie dotyczy chrześcijan). Ukazywał się także tym, którzy gorąco się do niego modlili – Raymond Nader założył po swych wizjach (w miejscu, w którym święty położył dłoń na jego ramieniu co pewien czas ukazuje się ślad dłoni) wspólnotę modlitewną Rodzina Św. Charbela (Szarbela) działającą również w Polsce. Relikwie św. Charbela (Szarbela) znajdują się w katedrze św. Elżbiety w Koszycach na Słowacji, co miesiąc odbywa się tam Pielgrzymka do św. Szarbela.


Poniżej znajduje się litania do świętego Charbela oraz inne modlitwy, w tym nowenna do świętego Charbela.


Litania do św. Charbela - tekst


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.


Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.

Święty Charbelu, módl się za nami.


Święty Charbelu, żyjący Cudzie Boga, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, hojny dawco, przepełniający wszystko, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, baranku pokorny z sercem pełnym współczucia, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, aromacie drogocenny przenikający świat, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, hojny dawco napełniający błogosławieństwami stworzenia, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, światło oświecające Kościół Boży, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, głosie wołający i budzący sumienia, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, aniele w naturze człowieka, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, bezcenny klejnocie zakonów, umocnij naszą wiarę.

Święty Charbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo. umocnij naszą wiarę.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K: Módl się za nami św. Charbelu, wielki pustelniku Boga

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się. Boże, Ty św. Charbela, kapłana i pustelnika porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Charbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski, o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Inne modlitwy do św. Charbela (Szarbela)


Z osobą św. Charbela (Szarbela) związanych jest wiele modlitw. Należą do nich, oprócz powyższej litanii do św. Charbela (Szarbela), także modlitwy „Święty ojcze Szarbelu”, modlitwa o udzielenie łaski przez wstawiennictwo św. Charbela, modlitwa „O wielki cudotwórco..", modlitwa o zdrowie, modlitwa o wiarę, nadzieję i miłość, modlitwa o wysłuchanie prośby, modlitwa o odkrycie talentów, modlitwa o większą miłość do Boga, modlitwa o większą siłę do walki z pokusami. Odprawiane są również krótkie akty strzeliste do św. Charbela (Szarbela) oraz nowenna do św. Charbela (Szarbela).


Nowenna do św. Charbela (Szarbela) - tekst


DZIEŃ PIERWSZY


Święty Szarbelu, cudotwórco, którego czyste ciało, przezwyciężające rozkład, wydziela niebiański aromat, przybądź mi z pomocą i wyjednaj mi u Boga łaskę, której potrzebuję (...), jeśli jest to na chwałę Bożą i dla dobra mej duszy. Amen. Święty Szarbelu, módl się za mną. Boże, który obdarzyłeś Świętego Szarbela łaską wiary, proszę Cię, abyś przez jego zasługi i wstawiennictwo obdarzył mnie łaską wiary, a będę żył(a) zgodnie z Twoimi przykazaniami i Twoją Ewangelią. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... (Chwała Ojcu...)


DZIEŃ DRUGI


Święty Szarbelu, męczenniku życia monastycznego, który doświadczałeś cierpienia serca i ciała. Pan Jezus uczynił Ciebie świecącą latarnią. Uciekam się do Ciebie i proszę za Twoim wstawiennictwem o łaskę (...). Ufam Tobie. Amen. Święty Szarbelu, naczynie wonności, módl się za mną. Boże litościwy, który zaszczyciłeś Świętego Szarbela czynieniem wielkich cudów, ulituj się nade mną i daruj mi to, o co proszę za jego wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwalą Ojcu...


DZIEŃ TRZECI


Umiłowany Święty Szarbelu, który świecisz jak gwiazda świecąca na niebie Kościoła, oświetlaj moją drogę i umocnij moją nadzieję. Proszę Cię o łaskę (...). Uproś mi ją u Jezusa ukrzyżowanego, którego nieustannie czciłeś. Amen. Święty Szarbelu, wzorze cierpliwości i milczenia, módl sie za mną. Panie Jezu Chryste, który uświęciłeś Twojego najbliższego przyjaciela, Szarbela, poprzez wstrzemięźliwość, umartwienie i niesienie krzyża, daj mi znosić trudności życia z cierpliwością i całkowitym poddaniem Twojej Boskiej woli, za wstawiennictwem Świętego Szarbela. Tobie dzięki na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwalą Ojcu...


DZIEŃ CZWARTY


Czuły ojcze Szarbelu, do Ciebie się uciekam. Ufność w Twoją pomoc wypełnia moje serce. Mocą Twojego wstawiennictwa u Boga oczekuję łaski, o którą proszę (...). Okaż mi po raz kolejny swoją moc i miłosierdzie. Święty Szarbelu, ogrodzie cnót, módl się za mną. Boże mój, który obdarzyłeś Świętego Szarbela łaską naśladowania Ciebie we wszystkich cnotach, obdarz mnie również jego pomocą, abym wzrastał(a) w cnotach chrześcijańskich. Zmiłuj się nade mną, ulituj się, abym wychwalał(a) Ciebie na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwalą Ojcu...


DZIEŃ PIĄTY


Święty Szarbelu, umiłowany przez Boga, oświeć mnie, pomóż i naucz czynić to, co jest miłe Bogu. Pospiesz mi z pomocą. Czuły ojcze, uproś, proszę, u Boga tę łaskę (...). Święty Charbelu, przyjacielu Ukrzyżowanego, módl się za mną. Boże mój, ku Tobie zwracam moje oczy. Wysłuchaj mojej prośby za wstawiennictwem Świętego Szarbela. Ocal moje biedne serce. Daj mi pokój. Obdarz ukojeniem moją duszę. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwalą Ojcu...


DZIEŃ SZÓSTY


Święty Szarbelu, potężny orędowniku, proszę Cię o spełnienie łaski, której potrzebuję (...). Jedno Twoje słowo do Jezusa w mojej sprawie wystarczy, by zmiłował się nade mną, przebaczył mi i odpowiedział na moją prośbę. Amen. Święty Szarbelu radości nieba i ziemi, módl się za mną. Boże, który wybrałeś Świętego Szarbela, by wstawiał się za nami przed Twym Boskim majestatem, udziel mi za jego wstawiennictwem tej łaski, abym chwalił Cię z nim na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


DZIEŃ SIÓDMY


Święty Szarbelu, kochany przez wszystkich i wspomagający potrzebujących. Moja nadzieja w Twoje wstawiennictwo jest niezachwiana przed Bogiem. Wyjednaj mi u Niego tę łaskę, której bardzo potrzebuję (...). Święty Szarbelu, gwiazdo oświecająca zabłąkanych, módl się za mną. Boże mój, moje liczne grzechy powstrzymują Twoje łaski w dotarciu do mnie, dlatego daj mi łaskę pokutowania za nie. Odpowiedz mi za wstawiennictwem Świętego Szarbela. Rozraduj moje smutne serce, udzielając mi tego, o co proszę. Morze łask, Tobie chwała i dziękczynienie na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwalą Ojcu...


DZIEŃ ÓSMY


Święty Szarbelu, kiedy widzę Cię klęczącego na trzcinowej macie, czy to poszczącego, czy odmawiającego sobie czegoś lub zanurzonego w poufnej rozmowie z Bogiem, moja nadzieja i wiara w Ciebie wzrasta. Proszę, pomóż mi, aby Bóg obdarował mnie łaską, o którą proszę (...). Święty Szarbelu upojony Bogiem, módl się za mną. O Jezu, pełen słodyczy, który wyniosłeś umiłowanego Świętego Szarbela do ewangelicznej doskonałości, błagam Cię, abyś udzielił mi łaski, bym resztę życia spędził(a) zgodnie z Twoją wolą. Kocham Cię, Boże, mój Zbawicielu. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


DZIEŃ DZIEWIĄTY


Święty Ojcze Szarbelu, oto jestem u końca tej nowenny. Moje serce ożywia się, gdy mówię do Ciebie. Mam pełnię nadziei, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą prosiłem(-am) za Twoim wstawiennictwem. Wyrzekam się moich grzechów i postanawiam nie wracać do nich. Proszę Cię o spełnienie mojej prośby (...). Święty Szarbelu, uwieńczony chwałą, módl się za mną. Panie, który wysłuchałeś modlitw Świętego Szarbela, udzielając mu łaski zjednoczenia z Tobą, zmiłuj się nad moją biedą i wybaw od zła, którego nie jestem w stanie unieść. Tobie chwała i cześć, i dziękczynienie na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitewnik

Zobacz więcej

Informator

Czy kościół uznaje kremację? Czy kościół uznaje kremację?
Stanowisko Kościoła katolickiego odnośnie praktyki kremacji zostało przedstawione i omówione w Instrukcji „Ad resurgendum cum Christo” ogłoszonej przez Kongregację Nauki Wiary w 2016 r. Zgodnie z treścią tego dokumentu Kościół niezmiennie preferuj...
Warunki chrztu dziecka Warunki chrztu dziecka
Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do nieg...
Przebieg chrztu bez Mszy krok po kroku Przebieg chrztu bez Mszy krok po kroku
W Instrukcji Duszpasterskiej Episkopatu o Udzielaniu Sakramentu Chrztu Świętego Dzieciom z 1975 r. możemy przeczytać, że „zasadniczo dzieci należy chrzcić podczas Mszy Św.”. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach zdarzają się jednak odstęps...
Jak wygląda bierzmowanie? Ile trwa bierzmowanie? Przebieg liturgii sakramentu bierzmowania Jak wygląda bierzmowanie? Ile trwa bierzmowanie? Przebieg liturgii sakramentu bierzmowania
W większości przypadków sakrament bierzmowania – podobnie jak sakrament chrztu – udzielany jest podczas mszy świętej w kościele. Zgodnie bowiem z kan. 881 Kodeksem Prawa Kanonicznego tylko w uzasadnionych okolicznościach można sprawować go poza Eu...
Co to są egzorcyzmy, kto może je sprawować? Co to są egzorcyzmy, kto może je sprawować?
Ukazywanie nadnaturalnej siły, wyginanie ciała, chodzenie po ścianach, wypluwanie przedmiotów, mówienie różnymi głosami i nieznanymi sobie językami, wykrzykiwanie wulgaryzmów, lewitowanie – to tylko kilka zachowań osoby opętanej, bez których scena...
Ilu katolików jest w Polsce i na świecie? Ilu katolików jest w Polsce i na świecie?
Zgodnie z Rocznikiem Statystycznym Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae) pod koniec 2015 r. na świecie żyło ok. 1, 285 miliarda katolików, co stanowi ok. 17,7% wszystkich mieszkańców naszej planety. Według przedstawionych statystyk najwi...
Zobacz więcej

Komentarze:

Wpisz wynik: 7×9 =
Nikt jeszcze nie skomentował,
bądź pierwszy!