Twoje położenie: ustalam... ustal lokalizację | wprowadź adres
Adoracja Najświętszego Sakr...: Bazylika Najświętsz... Oglądaj teraz

Modlitwa do św. Gertrudy

Modlitwa do św. Gertrudy https://www.shutterstock.com/pl/

Modlitwa do św. Gertrudy jest piękna i przejmująca. Św. Gertruda wyprosiła u Jezusa modlitwę, dzięki której po każdym jej wypowiedzeniu możemy pomóc tysiącu cierpiących w Czyśćcu duszom.


Kim była św. Gertruda?


Św. Gertruda, zwana także Gertrudą Wielką lub Gertrudą z Helfty, była benedyktyńską mniszką żyjącą na przełomie XIII/XIV wieku. Uważana jest za jedną z największych mistyczek i za jedną z najważniejszych postaci kobiecych w historii Kościoła. Do klasztoru w Helfcie św. Gertruda trafiła w wieku 5 lat, prawdopodobnie jako sierota. Tam zyskała niebywałe jak na tamte czasy wykształcenie, w tym w teologii, łacinie, literaturze (także antycznej) i filozofii. Gdy miała 26 lat przeżyła swe pierwsze widzenia. Odtąd powtarzały się one regularnie, opisała je, podobnie jak usłyszane proroctwa, w „Objawieniach”.


Za swój życiowy cel św. Gertruda uznała pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym, o to gorąco prosiła Jezusa, ten zaś podyktować miał jej tekst znanej modlitwy w tej intencji. Żyła skromnie, umartwiała się (jest autorką ksiąg o ćwiczeniach duchowych, sama słynęła z nagłych wybuchów gniewu, nad którymi całe życie starała się pracować), zmarła w wieku 46 lat po ciężkiej i długiej chorobie. Niestety, nie przetrwały jej relikwie, zostały zniszczone w połowie XIV wieku. W ikonografii błędnie przedstawiana jest w stroju opatki – nigdy nie piastowała takiej funkcji, artyści mylili ją z inną Gertrudą. Uważana jest za posłanniczkę Serca Jezusa. Patronuje Ameryce Południowej, w szczególności Peru.


Modlitwa do św. Gertrudy – kiedy się ją odmawia?


Modlitwę do św. Gertrudy odmawia się w intencji dusz czyśćcowych. Jezus miał obiecać jej, że każdorazowe wymówienie te modlitwy uwolni z Czyśćca aż 1000 dusz.


Modlitwy do św. Gertrudy - teksty


Modlitwy do św. Gertrudy mają za cel niesienie pomocy cierpiącym duszom. Można je wypowiadać wielokrotnie w ciągu dnia, obojętne jest, czy w samotności, czy też w grupie.


Codzienna modlitwa do św. Gertrudy - tekst


Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają, usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy. Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, Krew i Rany, Mękę i Śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas Najmilszy Twój Syn, proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen.


-------------------------------------------------------------------


Można znaleźć także tekst modlitwy, którą codziennie odmawiała sama św. Gertruda:


Pozdrawiam Cię, o przenajświętsze Serce Jezusa, źródło żywe i ożywiające na żywot wieczny, skarbie nieprzebrany Bóstwa, ognisko gorejące Boskiej miłości! Tyś jest miejscem mego spoczynku i mego schronienia.


O Boski mój Zbawicielu! zapal oziębłe serce moje gorącą miłością, jaką goreje Serce Twe Boskie. Rozlej w sercu mojem obfite łaski, których Serce Twoje jest źródłem, i spraw, aby serce moje jak najściślej z Twojem zjednoczone było, aby wola Twoja moją się stała, aby odtąd taż przenajświętsza wola była prawidłem wszystkich spraw, myśli i uczuć moich.


Modlitwa do św. Gertrudy za dusze w czyśćcu cierpiące – tekst


Ojcze Przedwieczny,

ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,

Pana naszego, Jezusa Chrystusa

w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi

dzisiaj na całym świecie odprawianymi,

za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających,

za grzeszników na świecie,

za grzeszników w Kościele powszechnym,

za grzeszników w mojej rodzinie,

a także w moim domu.

Amen.


Modlitewnik

Zobacz więcej

Informator

Co to są godzinki? Co to są godzinki?
Godzinkami nazywa się modlitwę, które swoją strukturą przypomina Liturgię Godzin, tj. składa się z jutrzni (do odmawiania o świcie), modlitw w ciągu dnia (prymy, tercji, seksty, nony), nieszporów (do odmawiania wieczorem) oraz komplety (do odmówie...
Czy zakonnik może spowiadać i odprawiać mszę świętą? Czy zakonnik może spowiadać i odprawiać mszę świętą?
Czy zakonnik może spowiadać, odprawiać mszę świętą? Tak, o ile przyjął święcenia kapłańskie.W Kościele katolickim szafarzem sakramentu Eucharystii oraz sakramentu pokuty i pojednania jest tylko kapłan. Mówi o tym Kodeks Prawa Kanonicznego: &n...
Anioł Pański online Anioł Pański online
Anioł Pański to modlitwa maryjna, odmawiana w południe (czyli o godz. 12:00) na pamiątkę Zwiastowania Pańskiego. W niektórych regionach odmawia się ją również o godz. 6:00 oraz 18:00. W każdą niedzielę na Placu św. Piotra w Watykanie gromadzą się ...
Czym różni się kościół ewangelicki od katolickiego? Czym różni się kościół ewangelicki od katolickiego?
W Polsce działają trzy Kościoły, które określają się mianem „ewangelickich”: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany oraz Kościół Ewangelicko-Metodystyczny.Wszystkie one należą do wyznań protestanckich, niemniej różnią się ...
Czy można iść do komunii świętej bez spowiedzi? Czy można iść do komunii świętej bez spowiedzi?
Czy można iść do komunii bez spowiedzi? Można. Przepisy kanoniczne nie nakładają na wiernych obowiązku spowiedzi przed każdą przyjmowaną komunią świętą. Nie ma nakazu, zatem w praktyce Kościół pozostawia tę decyzję naszemu sumieniu.Zgodnie bowiem ...
Kult świętych obrazów i relikwii w Kościele katolickim Kult świętych obrazów i relikwii w Kościele katolickim
W Kościele katolickim praktykuje się oddawanie czci zarówno świętym obrazom, jak i relikwiom. Kult obrazów w katolicyzmie nie polega na kulcie obrazów jako przedmiotów, ale na oddawaniu czci osobie, która została na danym obrazie ukazana. Takie po...
Zobacz więcej

Komentarze:

Wpisz wynik: 5+5 =
Nikt jeszcze nie skomentował,
bądź pierwszy!