Twoje położenie: ustalam... ustal lokalizację | wprowadź adres

Modlitwa przed spowiedzią

Modlitwa przed spowiedzią

Modlitwa przed spowiedzią może być skierowana dla dorosłych i dla dzieci. Ma pomóc w szczerym wyznaniu grzechów i podziękowaniu Bogu za możliwość przebaczenia grzechów oraz poprawy.


Dlaczego modlitwa przed spowiedzią jest ważna?


Modlitwa przed spowiedzią jest niezwykle ważna i ma kilka różnych celów. Jest więc czymś w rodzaju uspokojenia, ukojenia przed wyznaniem grzechów. Modlitwa przed spowiedzią pozwala się skoncentrować, jeszcze raz przemyśleć nasze uczynki i to, czy nie zapomnieliśmy niczego robiąc rachunek sumienia. To przy okazji otworzenie się na działanie Ducha Świętego, dzięki modlitwie pojmujemy, że zrobiliśmy wiele rzeczy źle, ale także, że wyrażamy skruchę, a tym samym uzyskamy przebaczenie i będziemy mogli poprawić nasze błędy. Można też potraktować modlitwę przed spowiedzią jako rozmowę z Bogiem, w której zbliżamy się do niego i dziękujemy mu za daną nam szansę na poprawę.


Wybór polecanych modlitw przed spowiedzią jest duży, część z nich napisali ojcowie Kościoła czy papieże (przykładem Paweł VI). Znajdziemy modlitwy przed spowiedzią dla dorosłych, a także dla dzieci, w tym dla przystępujących do pierwszej komunii świętej. Obejmuje także modlitwy przed rachunkiem sumienia, prośby o dobrą spowiedź czy Psalm 50, zwany błaganiem pokutnika.


Modlitwy przed spowiedzią – teksty


Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie całe zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. 

_____________________________


Modlitwa przed rachunkiem sumienia


Ojcze niebieski! Oto ja, grzeszne dziecko Twoje, przystępuję do Ciebie z całą pokorą serca, aby uprosić Twoje przebaczenie. Pragnę oczyścić moją duszę z licznych grzechów, którymi Cię obraziłem. Chcę odprawić dobrą spowiedź świętą i z Twoją pomocą szczerze się poprawić. Ześlij Ducha świętego do serca mego i wspomóż mnie swoją łaską.


Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym grzechy swoje dokładnie poznał, wzrusz moją wolę, abym za nie serdecznie żałował, szczerze się z nich wyspowiadał i stanowczo się poprawił. O Maryjo, Ucieczko grzesznych, wstawiaj się za mną! Święty Aniele Stróżu, święty mój Patronie, wyproście mi łaskę dobrej spowiedzi świętej. Amen.


Ojcze nasz… Zdrowaś…

_____________________________


Modlitwa przed spowiedzią


Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja słabość. Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

_____________________________


Modlitwa przed spowiedzią II


Przyjdź, Duchu Święty, i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie to wszystko, czym Boga, mego najlepszego Ojca, obraziŹłem. Skrusz moje serce, abym za grzechy moje szczerze żałował, i umocnij moją wolę, abym wytrwał w dobrym.


Matko Boża, Ucieczko grzeszników, wyproś mi u Syna swego łaskę dobrej spowiedzi. Aniele Stróżu mój i Ty, święty Patronie, wstawcie się za mną u tronu Miłosierdzia Bożego. Amen.

_____________________________


Modlitwa po rachunku sumienia


1) Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.


2) Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci.


3) Panie Jezu, żałuję z całego serca za wszystkie moje grzechy, którymi Ciebie obraziłem. Przebacz mi je, abym znowu stał się Twoim dzieckiem i mógł żyć w ścisłej łączności z Tobą. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną!


"Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha". (Ps 51, 1. 11n.)

_____________________________


Modlitwa przed spowiedzią świętą (wg tekstów Pawła VI)


Panie Jezu, przychodzę, aby uznać tajemniczy związek między moimi grzechami a Twoją Męką, czynami moimi a czynami Twoimi. Przychodzę, aby prosić Cię o przebaczenie, aby doznać Twego miłosierdzia.

Przychodzę, bo wiem, że Ty możesz i chcesz przebaczyć, albowiem Tyś jest moim Odkupicelem, Tyś jest moją Nadzieją.

Panie Jezu, Zbawicielu mój, ożyw we mnie pragnienie i nadzieję Twego przebaczenia. Umocnij postanowienie mego nawrócenia i mojej wierności, abym z większą pewnością ufał słodkiemu Twemu miłosierdziu.

Zbawicielu, Mistrzu mój, daj mi siłę przebaczenia drugim, bym i ja na pewno otrzymał przebaczenie od Ciebie.

Zbawicielu mój i Pasterzu, wlej w moje serce zdolność miłowania, tak jak Ty chcesz, byśmy według Twego przykładu i z mocą Twojej łaski miłowali Ciebie i w Tobie wszystkich braci.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami, Panie.

_____________________________


Psalm 50 - błaganie pokutnika


Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej.

W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest, przed Tobą. 

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,

Boże, mój Zbawco, niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość Panie,

otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest Duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty. Boże, nie gardzisz.

Panie, okaz Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem.

Wówczas przyjmiesz prawe ofiary i całopalenia, wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. 


Modlitwa do Ducha Świętego przed spowiedzią


Wiele modlitw przed spowiedzią związanych jest z Duchem Świętym, gdyż to on pomaga dokonać prawidłowego rachunku sumienia, a także ściąga na nas łaskę i przybliża do Boga. Są krótsze i dłuższe wersje, niektóre różnią się też słowami – choć mają podobną treść – w zależności od regionu.


Modlitwa do Ducha Świętego przed rachunkiem sumienia


Przyjdź Duchu Święty, Duchu światła i prawdy,

który przenikasz tajemnice serca ludzkiego,

przed którym nie ma nic skrytego.

Przyjdź i oświeć mój rozum,

abym przypomniał sobie swoje grzechy i poznał ich złość.

Przyjdź i skrusz moje serce,

abym za te grzechy szczerze żałował,

a wolę umocnij do powzięcia skutecznego postanowienia poprawy.

Najświętsza Panno, święty aniele stróżu

i wszyscy moi święci patronowie,

wyproście mi łaski potrzebne do poznania,

czym obraziłem Najświętszego Boga.

Amen.


Krótka modlitwa przed spowiedzią do Ducha Świętego


Przyjdź, Duchu Święty!

Oświeć mój rozum, bym poznał moje grzechy.

Wzbudź w moim sercu żal

i spraw, bym szczerze dążył do poprawy.

Amen.

Modlitewnik

Zobacz więcej

Informator

Co to jest Msza św. prymicyjna? Jak wygląda, ile trwa? Co to jest Msza św. prymicyjna? Jak wygląda, ile trwa?
W Kościele katolickim Mszą prymicyjną (inaczej: prymicją) nazywa się pierwszą Mszę świętą odprawianą przez nowo wyświęconego kapłana (czyli neoprezbitera).Zgodnie z przyjętym w Polsce zwyczajem Msza prymicyjna odprawiana jest w rodzinnej parafii n...
Czym różni się kościół rzymskokatolicki od grekokatolickiego? Czym różni się kościół rzymskokatolicki od grekokatolickiego?
Czym się różni Kościół rzymskokatolicki od Kościoła greckokatolickiego? Obrządkiem i tradycją, ale nie prawdami wiary.Kościół greckokatolicki powstał na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów na skutek zawarcia unii brzeskiej w 1596 r. między hie...
Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?
Koronka Miłosierdzia Bożego to modlitwa, którą Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie Kowalskiej w prywatnym objawieniu 13-14 września 1935 r. Można ją odmawiać w każdym czasie, chociaż zwyczajowo czyni się to o godzinie 15:00 (jest to godzina, w ...
Co to jest Msza koncelebrowana? Kiedy się ją odprawia, jak przebiega? Co to jest Msza koncelebrowana? Kiedy się ją odprawia, jak przebiega?
W Kościele katolickim mszą koncelebrowaną określa się Mszę świętą wspólnie odprawianą przez dwóch lub więcej kapłanów.  Zgodnie z „Ogólnym wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego” koncelebra jest nakazana przez sam obrzęd w czasie święceń bis...
Za co i komu grozi ekskomunika? Za co i komu grozi ekskomunika?
Ekskomunika jest najsurowszą karą w Kościele katolickim; karą pozbawiającą wiernego prawa udziału w życiu Kościoła.Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego grozi ona za:1) odstępstwo od wiary (kan. 1364 § 1);2) herezję (kan. 1364 § 1);3) schizmę (kan...
Ilu Polaków chodzi do Kościoła? Ilu Polaków chodzi do Kościoła?
Zgodnie z badaniami opublikowanymi przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w 2018 r. w niedzielnej mszy świętej uczestniczyło 38,2 % wiernych (w 2016 r. było to 36,7% wiernych). Ponadto zgodnie z danymi podanymi przez ISKK w 2018 r. d...
Zobacz więcej

Komentarze:

Wpisz wynik: 7-3 =
Nikt jeszcze nie skomentował,
bądź pierwszy!